«Hegemonia Moldovei asupra Ungrovlahiei/Munteniei» (1473 – 1483)
23.12.2020
0
835
«Hegemonia Moldovei asupra Ungrovlahiei/Munteniei» (1473 – 1483)

Zece ani (1473 – 1483) Ştefan al III-lea cel Mare a fost stăpînul real al Valahiei, dominînd-o politic, administrativ şi militar. Timp de zece ani Ştefan cel Mare, Voievodul Moldovaniei, a fost oblăduitorul suprem al Valahiei. Cu trei ani mai mult decît Mihai Viteazu care a fost domn numai în Valahia (1593 – 1600), dar se închipuia (sau se pohtea) stăpînitor al sud-estului Europei Centrale.

Niciodată însă gospodarul şi voievodul Moldovei n-a vrut să fie şi «domn al Valahiei». Nici n-a încercat măcar să pună pe vreun demnitar moldovan pîrcălab în ţinutul Valahia/Muntenia.

Ştefan cel Mare al Moldovei zece ani în şir a schimbat domnii valahi, înscăunaţi de el cu preţul a mult sînge moldovenesc, pentru că domnitorii valahi nu erau credincioşi luptei antiotomane, ci preferau apucăturile naţionale: trădarea şi renegarea.

«Dreptul de hegemonie şi suzeranitate al Moldovei asupra Valahiei, monumentele de cultură scrisă din vremea lui Ştefan cel Mare îl justifică pe baza ideii de alianţă, pe care boierii munteni au încheiat-o cu cotropitorii otomani, şi au scos Valahia/Muntenia din rîndurile ţărilor creştine, au situat-o pe poziţii de renegare şi trădare...

Letopiseţul (de la Bistriţa) al Ţării Moldovei ne spune că în lupta de la Valea Albă moldovenii au căzut învinşi sub mînile limbilor necredincioase şi păgîne şi sub mînile muntenilor păgîni, ca unii ce au fost părtaşi cu păgînii şi au fost de partea lor împotriva creştinătăţii»; în acelaşi loc sînt puşi pe acelaşi plan «blestemaţii turci şi muntenii hicleni» – idee repetată în mai multe locuri în Letopiseţul (de la Bistriţa), dar şi în Letopiseţul de la Putna.

Îndreptăţirea suzeranităţii Moldovei asupra Valahiei/Munteniei este subliniată şi în documentul extern din 20.06.1475, unde se spune că sultanul va năvăli în Moldova cu ajutorul valahilor (cum tota sua potentia et cum tota potentia terre Valachie, quia valachi sunt nobis veluti turci).

Dreptul legitim şi real al suzeranităţii Moldovei asupra Valahiei este motivat şi în Inscripţia de la Războieni (1496): «ridicatu-s-a puternicul Mahmet cu toate puterile sale şi încă şi Basarab voievod numit Laiotă cu toată ţara sa basarabenească. Şi au venit să prade şi să ia Ţara Moldovei... Şi au fost biruiţi creştinii de către păgîni, şi au căzut aici mulţime mare de oşteni moldoveni...» (E.Stănescu).

    Nu sunt comentarii

Conectați-vă pentru a scrie

×