Cetățile Moldove
27.12.2020
0
705
Cetățile Moldove

Sistemul de apărare strategică a Moldovei îl alcătuiau cele 9 cetăţi. Ştefan cel Mare a avut grijă ca acest sistem de apărare să fie bine îngrijit, fortificat şi administrat. Domnitorul a lărgit şi a înnoit posibilităţile de apărare ale Cetăţii Albe, precum şi ale cetăţilor Suceava, Neamţ. Pe malul stîng al Siretului, dinspre valahi (munteni), lîngă Roman, Ştefan Vodă a ridicat o nouă fortăreaţă de piatră ‒ Cetatea Nouă. Cetatea Nouă (Roman) a fost reconstruită în 1483, fiind întărită cu turnuri puternice, împrejmuită de un şanţ cu apă.

În 1479 Ştefan cel Mare a înălţat (pe malul stîng al Gurii Chilia), dinspre valahi (munteni) cetatea Chilia. La sfîrşitul anilor 60 ai secolului XV a fost înălţată Citadela Orheiului Vechi, temelia căreia s-a păstrat pînă în zilele noastre.

Ştefan cel Mare a zidit şi Cetatea Soroca, fapt adeverit de hrisovul domnesc din 12.07.1499, în care este menţionat «Coste, pîrcălabul de Soroca». Pînă la Vodă Ştefan, Soroca prezenta o întăritură de lemn şi pămînt. «Cetatea noastră, Soroca ‒ strajă la hotarul cu pagînătatea» (tătarii), aşa cum o cunoaştem astăzi, reconstruită din piatră, a fost ridicată pe timpul celei de-a doua domnii a lui Petru Rareş (1541 ‒ 1546).

    Nu sunt comentarii

Conectați-vă pentru a scrie

×