VEŞNICIA STEAGULUI ROŞU AL MOLDOVEI
30.08.2023
0
31
VEŞNICIA STEAGULUI ROŞU AL MOLDOVEI

Ne apărăm de propagandă!
VEŞNICIA STEAGULUI ROŞU AL MOLDOVEI
III. Trădarea a simbolurilor Moldovei

Cît de nezdruncinată ar părea concluzia consolidată a istoricilor privind continuitatea cromaticii roşii şi a componentelor steagului moldovenesc, ea A FOST FALSIFICATĂ ŞI TRĂDATĂ. La 27.04.1990, cînd Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti (preşedinte M.Snegur), a adoptat Legea Nr. 5-XII privind anularea steagului naţional-statal al Moldovei. Fără o minimă expertiză, fără măcar o încercare de fundamentare ştiinţifică: istorică, naţională, încălcînd orice procedură parlamentară, s-a declarat: «Drapelul de stat al RSSM – tricolorul…».
Aceasta a fost primul act de falsificare grosolană la nivel parlamentar a temeliilor istorico-politice ale statalităţii moldoveneşti.
Aceasta a fost primul act al trădării conştiinţei naţional-statale a întemeietorilor Statului Moldovenesc.
Acest act trădător, urmat de alte hotărîri antimoldoveneşti anticonstituţionale, a avut urmări fatale pentru unitatea Statului Moldovenesc, pentru întregirea Republicii Moldova.

La 12.05.1990 Sovietul Suprem aprobă un document: Regulamentul privind drapelul de stat al RSSM, care a stabilit: «Drapelul de stat al RSSM – Tricolorul – este simbol oficial al suveranităţii de stat a RSSM. El simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul Statului Moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea a tuturor cetăţenilor republicii».
Decizia dată a fost amendată cu 5 milioane dolari pentru asemănarea cu steagul Romînesc, cromatica, proporțiile steagului au fost schimbate.
Reamintim că istoria Moldovei începe odată cu certificarea etnonimului moldoveni (sec. XIII), care au întemeiat Ţara Moldovei în veacul XIV. Steagul Moldovei cu stema capul de bour este atestat încă din veacurile XIV – XV. Bunăoară, Letopiseţul moldo-rus (1359 – 1504) menţionează: «Dragoş voievod şi-a făcut pecete voievodală în toată ţara cu capul de bour»…
A treia zi după adoptarea Legii RSSM Nr. 5-XII (privind impunerea cu sila a tricolorului), Sovietul orăşenesc Tiraspol a adoptat hotărîrea de a nu folosi în Tiraspol şi în localităţile subordonate tricolorul. În aprilie – mai 1990 organele eligibile executive din raioanele şi oraşele din stînga Nistrului şi din sudul republicii au luat hotărîri de a refuza categoric simbolul unui stat străin – tricolorul.
În Informaţia cu privire la situaţia social-politică din republică privind supravegherea de către organele procuraturii a executării legilor despre simbolica de stat» din 14.09.1990 se constata: «Analiza materialelor prezentate (de către membrii colegiului Procuraturii Generale) permite să se tragă concluzia, că situaţia social-politică din republică este foarte încordată…».
Controalele au arătat, că în stînga Nistrului şi în sudul republicii «nu se execută legile RSSM cu privire la funcţionarea limbilor şi simbolica de stat…».

«Din 27 aprilie 1990 pînă 14 septembrie 1990 în republică au fost înregistrate 104 cazuri de respingere hotărîtă, de atentate asupra simbolicii impuse cu sila…».
Procuratura Generală sublinia în mod deosebit: «Se cere de menţionat că ASTFEL DE ACŢIUNI AU AVUT LOC APROAPE ÎN TOATE ORAŞELE ŞI SATELE REPUBLICII, nu numai în cele din stînga Nistrului şi din sudul Moldovei».
Colegiul Procuraturii Generale în vederea «stabilizării situaţiei» a propus:
«să se revină la Legea cu privire la funcţionarea limbilor, să se modifice unele prevederi;
urgent să se reexamineze chestiunea tricolorului şi a stemei republicii…» –
Însă Procuratura Generală şi Sovietul Suprem au ignorat voinţa majorităţii covîrşitoare a cetăţenilor republicii. Drept răspuns la concluziile principiale bărbăteşti ale juriştilor experimentaţi, profesionişti cu autoritate, chemaţi să ocrotească drepturile şi libertăţile cetăţenilor, integritatea şi suveranitatea ţării, Procuratura RSSM de acum în august 1990 ancheta trei cazuri penale pe motive de nesupunere legilor privind închinarea tricolorului… S-a întîmplat ceea ce a prezis reputatul jurist A.Potîngă: «Cu Codul penal nu vom instaura ordinea». Impunerea agresivă a unor legi antimoldoveneşti, antistatale s-a soldat cu dezbinarea Republicii Moldova.

    Nu sunt comentarii

Conectați-vă pentru a scrie

×