Anii trec, povestea se repetă
13.04.2021
0
803
Anii trec, povestea se repetă

Această concluzie a lui Vsevolod Ciornei devine şi mai amară, dacă schiţăm dovezile, doar unele.

Scrutînd «cei 27 de ani de «independenţă», Preşedintele Igor Dodon a constatat cu amărăciune: «Statul Republica Moldova rămîne la fel de nehotărît în privinţa trecutului şi prezentului său». A menţionat, totuşi: «În aceşti ani am demonstrat că putem supravieţui ca stat» (MS, 4.09.2018).

Dar… «Încă nu ne-am (cine?) determinat în privinţa unei doctrine naţionale (?!), care să consolideze toată clasa politică în jurul unei idei comune»…

Cum, adică?! Moldovenii, însemnaţi pe răbojul istoriei ca etnos din veacul XIII, constituiţi ca naţiune din secolul XVII (vezi Gr.Ureche, Miron Costin, întîi de toate studiul etnologic De neamul moldovenilor (1686), apoi D.Cantemir (1716), Mihail Sadoveanu), documentaţi în acte oficiale ca «земляны молдавские» (1404), ca gens (gintă), nationisпоспольство, народ din veacurile XV – XVI, fixaţi în toate catastifele, începînd cu Petru Şchiopu (1591), în toate recensămîntele, pînă la ultimul sondaj (octombrie 2019) ca naţiune majoritară – moldoveni, vorbitori de limbă moldovenească în Republica Moldova, cum, adică, aceşti moldoveni de cînd lumea nu şi-ar fi «determinat doctrina (?) naţională»?! N-ar avea «o idee naţională comună»?! Atragem atenţia că preşedintele spune: «nu ne-am – noi, toţi? – determinat…». Dacă are în vedere anturajul său (consilieri, colaboratori, miniştri), posibil să aibă dreptate. Dacă îi include printre «nedeterminaţi» şi pe fondatorii Moldovei, atunci este o insultă.

De cînd a început să fie populat stabil spaţiul carpato-nistrean (sec. XII – XIII), cei aşezaţi în valea rîului Moldova s-au numit moldoveni, întemeind în veacul XIV Ţara Moldovei. De atunci în această parte a Europei dăinuie Moldova, nume de ţară, numele moldoveni, fondatori ai acestui stat – pietre de temelie ale conştiinţei naţionale moldoveneşti, care, transmisă din tată în fiu, «ne ţine grămăjoară». Dacă «nu s-ar fi determinat», nu ar fi exprimat şi ocrotit cu dîrzenie voinţa de a fi moldoveni, dl Igor Dodon n-ar fi fost astăzi ceea ce este.

Această realitate istorică, etnică şi politică – conştiinţa («doctrina») naţională moldovenească este recunoscută chiar şi de romîni: «Pînă în secolul XIX moldovenii nu numai au avut statul lor şi istoria lor distinctă, dar nici nu şi-au spus «romîni», ci moldoveni (Lucian Boia. Romînia ţară de frontieră…, 2005). Pare de necrezut, că un politician inimos, moldovenist-statalist convins, să fi uitat aceste banalităţi de atîtea ori tipărite, difuzate, prezentate lui pentru documentare…

În continuare dl Igor Dodon, Preşedinte al Statului Moldovenesc, surprinzător declară: «sîntem un stat care nu şi-a asumat în sens pozitiv (?) trecutul de statalitate moldovenească pe care am avut-o (?) de veacuri» (MS, 4.09.2018).

Cum? Cînd? Cine nu şi-a asumat?… Cine, cînd a anulat decretul Preşedintelui I.Dodon privind marcarea – pentru prima dată! – aniversării a 660-a a Statului Moldovenesc?! «Neasumarea trecutului de statalitate moldovenească», cum se afirmă în interviul portalului Tribunaechivalează cu un act de trădare, de pîngărire a memoriei strămoşilor, însamnă negarea naţiunii moldoveneşti, fondatoare a Statului Moldova! Însamnă să acceptăm declaraţia de batjocură a preşedintelui Romîniei I.Iliescu «Republica Moldova este un stat artificial pe care l-au creat sovieticii şi naziştii»… Sau să răbdăm tîmpenia diplomatului romîn Val.Naumescu: «Basarabia, a 9-a regiune a Romîniei» (Timpul, 17 mai 2013), ori să ne împăcăm cu sminteala unui oarecare R.Voncu, care aiurează: «Nu există Republica Moldova! Există numai Romînia şi undeva, între Prut şi Nistru, o ficţiune politică, care ar putea fi numită Absurdistan». – Cronica romînăDe Facto, 16.10.2001.

Conştient că «determinarea doctrinei naţionale», «asumarea statalităţii noastre» este «o datorie politică şi socială», dl I.Dodon ne îndeamnă «să avem o abordare mai cumpătată şi mai profesionistă» (MS, 4.09.2018), «să fim disponibili de a merge la compromis» (Săptămîna, 21.06.2019). Ne cheamă deci să dăm dovadă de competenţă, de voinţă politică şi cumsecădenie. În priceperea noastră, aceasta nu însamnă să lăsăm valorile noastre cultural-istorice, conştiinţa naţională moldovenească, continuitatea multiseculară în istorie a Statului Moldovenesc la cheremul oricărui nespălat agramat, ce se crede deştepţi numai în baza închipuirii că-i «romîn»…

Clasa noastră politică (şi slugile ei din învăţămînt, academie, mass-media) este atît de agresiv-trădătoare, merge atît de departe la «compromis», încît pînă astăzi n-a abrogat hotărîrea privind anularea Republicii Moldoveneşti!

Pentru documentare: La 23.06.1990, ora 10, Sovietul Suprem al Moldovei votează unanim Actul fundamental de afirmare a Moldovei în ansamblul statelor lumii: Declaraţia de suveranitate a Republicii Moldova. Acest document de o însămnătate excepţională – «condiţie firească şi necesară a existenţei statalităţii Moldovei», confirmare a «responsabilităţii istorice pentru destinul Moldovei, care are istorie, cultură şi tradiţii milenare» a fost anulat în aceeaşi zi…

23.06.1990, ora 11. Sovietul Suprem al Moldovei (preşedinte M.Snegur) aprobă unanim avizul comisiei, care a declarat «nelegitimă proclamarea RSS Moldoveneşti la 2 august 1940».

Astfel, Actul de Suveranitate, «condiţie firească şi necesară a existenţei statalităţii moldoveneşti», fără nici cea mai mică «abordare cumpătată profesionistă», fără vreo încercare de «a merge la compromis» a fost votat şi de 30 de ani rămîne împins pe linie moartă. Nimeni, nici politician, nici savant, nici parlamentar nu-l pomeneşte, măcar ocazional.

În schimb, în fiecare an, cu orice bizară ocazie se pompează clăbuci de putoare politică în jurul «independenţei» din 1991… Pentru că de ce? Fiindcă este vorba de o operaţie ideologico-propagandistică curat romînească de răspîndire în circuitul informaţional a basnei despre caracterul, cică, «romînesc» al «Basarabiei». Alcătuită de agentul romîn sub acoperire A.Preda, aşa-numita «declaraţie – romînească! – de independenţă a Moldovei», falsă şi agramată, este un act de manifestare făţişă a revanşismului romînesc agresiv sub lozinca «Basarabia pămînt romînesc».

Şi nici un preşedinte – de ţară, de parlament, de guvern! – nici un politician, nici un jurist nu-şi dă sama că de vreo 29 de ani participă cu entuziasm la o campanie criminală de discreditare şi de lichidare a Statului Moldovenesc!

Rămîne de precizat care «abordare» a statalităţii moldoveneşti îşi asumă dl I.Dodon:

  • din 23.06.1990, ora 10, cînd Parlamentul a adoptat Declaraţia Suveranităţii RSS Moldoveneşti sau
  • din 23.06.1990, ora 11, cînd Parlamentul a declarat «nelegitimă proclamarea RSS Moldoveneşti la 2 august 1940»?!

Cît priveşte «doctrina naţională», în privinţa careia , – afirmă I.Dodon, – încă nu ne-am determinat», probabil, este o confuzie de termeni. Despre conştiinţa naţională moldovenească, ne-am pronunţat în repetate rînduri. Dacă însă este vorba de doctrină («ansamblu de teze…»), ea a fost fundamentată încă în 2003! La 19 decembrie 2003 Parlamentul a adoptat legea organică Concepţia politicii naţionale a Republicii Moldova. Acest act de drept, legiferînd un domeniu extrem de sensibil se deosebeşte pritr-o documentare multilaterală; mesajul doct este totodată limpede, pe înţelesul tuturor; respectînd tradiţiile, ocoleşte cu mult tact complementarismul ieftin, nuanţele exclusiviste; stilul ştiinţific specific şi totodată popular se impune printr-o logică impecabilă. Legea politicii naţionale a Republicii Moldova, ca şi Legea privind funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova pot servi ca modele de tratare cu adevărat ştiinţifică, multilaterală şi nepărtinitoare a unor problematici complexe şi sensibile.

Totodată, aceste acte legislative fundamentale sînt exemple – foarte puţine! de manifestare bărbătească a voinţei politice! Dar ele sînt sfidător ignorate, discreditate, rămînînd terra incognita chiar şi pentru ministrul învăţămîntului, absolvent şi disertant al Universităţii din Iaşi, coleg şi camarad de idei al lui O.Ţâcu…

Vasile Stati

 

Susra: https://terramoldaviae.wordpress.com/category/anii-trec-povestea-se-repeta/

 

    Nu sunt comentarii

Conectați-vă pentru a scrie

×