Declarația de suveranitate a Republicii Moldova
30.08.2023
0
62
Declarația de suveranitate a Republicii Moldova
În declarația de suveranitate a Republicii Moldova, adoptată cu nr. 148-XII din 23.06.90 de către Sovietul Suprem al Republicii Moldova, se menționează faptul că limba oficială a Republicii Moldova este limba moldovenească, care este parte integrantă a patrimoniului spiritual și cultural al poporului moldovenesc. În aceeași declarație se afirmă că alfabetul latin este adoptat ca alfabet oficial al Republicii Moldova, înlocuind alfabetul chirilic folosit anterior.

    Нет комментариев

Войдите, чтобы написать

×